Delavnica “Vzpostavitev Facebook strani” za društvo MOST

V sodelovanju z Društvom za razvoj civilnih iniciativ MOST iz Žalca smo 21. septembra izvedli brezplačno delavnico o vzpostavitvi Facebook strani za društvo. Društvo združuje starejše ljudi za samopomoč. Članice in član društva so na delavnici dobili vpogled v delovanje spletnega družbenega omrežja Facebook in se spoznali z načrtovanjem, vzpostavitvijo in upravljanjem Facebook strani za nevladne organizacije.

Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most iz Žalca deluje na področju medgeneracijskega sodelovanja. Društvo povezuje pet skupin starejših ljudi za samopomoč, ki organizirajo tedenska srečanja, dogodke, izlete in predavanja.

V prvem delu delavnice, ki je potekala Hiši Sadeži družbe Žalec, so udeleženci spoznali delovanje družbenega omrežja Facebook z vidika uporabe, pravil obnašanja in varnosti. Sledilo je skupinsko viharjenje možganov, s pomočjo katerega so prisotni članice in član društva opredelili namen bodoče Facebook strani društva, ciljne javnosti, vsebine, promocijo in vire za upravljanje strani.

V drugem delu delavnice je potekal praktični prikaz vzpostavitve Facebook strani za nevladne organizacije. Prikaz je vključeval postopek odprtja Facebook strani, izbor imena, ureditev profilnih in naslovnih slik, določitev nastavitev strani, pripravo in objavljanje različnih oblik vsebin, odprtje Facebook dogodka, promocijo strani in spremljanje analitike strani.

Po zaključku delavnice so se udeleženci strinjali, da bodo pridobljena znanja izboljšala delovanje njihovega društva ter da so se izboljšale njihove e-veščine.

Skupaj s predsednico društva MOST ga. Špelo Jovan si želimo, da bo nastajajoča Facebook stran prispela k večji prepoznavnosti društva v lokalnem okolju in širše, privabila nove člane/ice ter omogočila nova projektna partnerstva pri izvajanju aktivnosti in pridobivanju finančnih sredstev za delovanje.

mag. Simon Delakorda, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Inštitut za elektronsko participacijo)

Fotogalerija in naslovna slika: Društvo MOST Žalec / Hiša Sadeži družbe Žalec

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor