Nevladne organizacije in neformalno izobraževanje za informacijsko družbo

V program konference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2019 je bil sprejet strokovni članek Nevladne organizacije in neformalno izobraževanje za informacijsko družbo, ki ga je pripravila Delovna skupina za izobraževanje o digitalni družbi pri Mreži NVO-VID.

Digitalna preobrazba družbe prinaša nove možnosti in izzive na področju izobraževanja. Izobraževanje za informacijsko družbo ni več domena enega samega sektorja. Nasprotno, postaja vse bolj več deležniško in raznoliko.

Članek postavlja v ospredje vlogo nevladnih organizacij (NVO) v neformalnem izobraževanju za informacijsko družbo. Uvodoma izpostavlja problematiko obstoječega izobraževanja skozi naložbe kohezijske politike v Sloveniji in neizkoriščen potencial neformalnega izobraževanja.

V nadaljevanju predstavlja koristi neformalnega izobraževanja in primere nevladnih organizacij, ki uvajajo inovativne pristope pri krepitvi e-veščin in digitalnih kompetenc prebivalstva.

V sklepnem delu so oblikovani predlogi za sistemsko ureditev neformalnega izobraževanja in krepitev medsektorskega sodelovanja. Slednje bo nevladnim organizacijam omogočilo, da prevzamejo odgovornejšo in aktivnejšo vlogo v digitalni preobrazbi in prispevajo k izboljšanju položaja Slovenije na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe.

Celoten članek je dostopen na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2020/02/NVO-in-neformalno-izobraževanje-za-ID_VIVID-2019.pdf.

Program konference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi (11. oktober 2019).

Naslovna slika: Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2019.

Dodaj odgovor