E-storitve državne uprave za nevladne organizacije

Nevladne organizacije lahko poenostavijo svoje poslovanje in komunikacijo z državo s pomočjo različnih e-storitev. Najpogosteje uporabljene so e-storitve za društva na portalu eUprava in e-storitve za poslovne subjekte na portalu SPOT (eVem). Nevladne organizacije se pri svojem poslovanju poslužujejo tudi portala eDavki. Na dogodku e-uprava za nevladne organizacije, ki je potekal 23. oktobra 2019 v Simbioza BTC City Lab, so udeleženci spoznali širok nabor e-storitev državne uprave in javnega sektorja, ki se nanašajo na najpogostejše življenjske situacije nevladnih organizacij in predlagali izboljšave v povezavi z delovanjem in uporabo e-storitev.


Portal eUprava

V prvem delu dogodka je mag. Tatjana Mizori Zupan z direktorata za informacijsko družbo in informatiko na ministrstvu za javno upravo predstavila portal eUprava, njegov razvoj, vsebine, najbolj aktualne e-storitve na portalu za državljane in uporabo portala v številkah. Posebej je izpostavila storitve in informacije za nevladne organizacije (ustanovitev društva, registracija sprememb društva, prenehanje društva, prijava javne prireditve ali shoda in zbiranje prostovoljnih prispevkov – pridobitev dovoljenja za slednjega se opravi po pošti). Predstavila je tudi storitve zaupanja, ki se nanašajo na pridobitev digitalnega potrdila, mobilne identitete in e-podpis.

Celotna predstavitev Portal eUprava in nevladne organizacije (pdf).


Portal SPOT (e-VEM)

Sledila je predstavitev Ane Oblak z direktorata za informacijsko družbo in informatiko na ministrstvu za javno upravo na temo e-storitev za nevladne organizacije na portalu SPOT (e-Vem). Predstavljeni so bili struktura, procesi, vsebine in statistika portala. Portal SPOT je osrednji državni portal za poslovne subjekte, na katerem lahko nevladne organizacije oddajo davčne podatke, uredijo socialna zavarovanja ali pridobijo informacije o urejanju zaposlitev in ustanovitvi nevladne organizacije.

Celotna predstavitev Portal SPOT (e-VEM) (pdf).


Uporaba e-storitev s strani NVO

V drugem delu dogodka je potekala predstavitev izkušenj in koristi z uporabo e-storitev s strani nevladnih organizacij. Katja Pleško iz socialnega podjetja Simbioza Genesis je predstavila uporabo e-storitev, katerih se poslužujejo pri poslovanju z državo (portal eDavki za elektronsko davčno poslovanje, portal SPOT za prijavo zaposlenih v zavarovanja – M obrazci, portal Zavoda RS za zaposlovanje in elektronske obrazce Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklad RS). Kot zanimivost je izpostavila tudi portal Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerem lahko preverite ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje.


Uporaba podportala eDemokracija

Zadnja predstavitev na programu se je nanašala na izkušnje in koristi z uporabo podportala eDemokracija na portalu eUprava. Mag. Simon Delakorda z Inštituta za elektronsko participacijo je predstavil delovanje in uporabo portala na zagovorniških primerih sooblikovanja strategij in predpisov. Pri tem je izpostavil, da je upoštevanje komentarjev nevladnih organizacij s strani predlagatelja predpisa odvisno od različnih dejavnikov (utemeljitve, moči vplivanja). Koristi uporabe podportala eDemokracija za nevladne organizacije vidi predvsem v elektronski oddaji komentarjev na predpis (brez papirja, kjerkoli, kadarkoli), potrdilu o oddaji in arhivu oddanih komentarjev. Uporaba bi bila po njegovem mnenju še bolj koristna, če bi bilo urejeno (izboljšano) obveščanje, kdaj bo objavljen odziv pripravljavca, podan odziv pripravljavca neposredno na posamezni komentar in bolj intuitivne nastavitve za obveščanje o predlogih predpisov po državnih organih.

Celotna predstavitev Izkušnja in koristi z uporabo podportala eDemokracija (pdf).


Predlogi za e-storitve

V zaključnem delu dogodka je sledil pogovor o potrebah in predlogih predstavnikov nevladnih organizacij v povezavi z uporabo e-storitev. Udeleženci so predlagali naslednje izboljšave:

 • digitalizacijo postopka za ustanovitev društva;
 • digitalizacijo postopkov za spremembo poslovodne osebe in aktov o ustanovitvi pri zasebnih zavodih;
 • poenostavitev e-poslovanja z obrazcem M12 na portalu SPOT (e-VEM);
 • vzpostavitev posebnih sklopov / hitrega dostopa na enem mestu za e-storitve na državnih portalih, ki so nanašajo na nevladne organizacije.

Predlogi izboljšav v povezavi s podportalom eDemokracija:

 • objavljanje vseh predlogov predpisov;
 • upoštevanje primernih časovnih rokov;
 • ustrezna spremna dokumentacija k predpisom (podlage, izhodišča);
 • pregleden in dostopen odziv pripravljavcev na komentarje;
 • urejena statistika o prejetih komentarjih in odzivih;
 • celovit pregled življenjskega cikla predpisa (zakonodajna sled);
 • izboljšanje uporabniške izkušnje (nastavitve za obveščanje, razširiti možnost izbora dokumentov tudi na strategije).

Nevladne organizacije predstavljajo pomemben vir pobud in predlogov v zvezi z e-storitvami in postopki. Direktorat za informacijsko družbo in informatiko zato vabi nevladne organizacije, da posredujejo dodatne predloge v zvezi z e-storitvami na portalu eUprava na naslov Tatjana.Zupan@gov.si ter na naslov Ana.Oblak@gov.si za portal SPOT (e-Vem).


Zahvala

Dogodek sta organizirala Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Stičišče nevladnih organizacij osrednje Slovenije (Društvo za podporo civilne družbe). V imenu organizatorjev se zahvaljujemo socialnemu podjetju Simbioza Genesis za uporabo prostora Simbioza BTC City Lab.


Fotogalerija

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor