Delavnica “Socialno podjetništvo”

IPAK inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij je 12. decembra v Šentjurju izvedel delavnico na temo socialnega podjetništva. Namen delavnice je bil predstaviti trende na področju socialnega podjetništva in njegov vpliv na gospodarski razvoj na ravni lokalne skupnosti.

V družbah, tako v razvitejših severnih deželah kot v manj razvitih južnih, se oblikujejo številne ekonomske aktivnosti, ki niso neposredno povezane s profitnim sektorjem, državo ali javnimi ustanovami. Te aktivnosti se v obliki socialnega podjetništva pojavljajo kot konkretni odgovor na socialne, okoljske in ekonomske težave, s katerimi se soočajo v različnih državah.

V uvodnem delu delavnice je bilo socialno podjetništvo definirano kot oblika podjetništva, ki jo odlikujejo naslednji trije elementi: podjetniška ideja s poslovnim modelom, demokratična organizacijska struktura podjetja in delovanje po načelih neprofitnosti.

Socialna podjetja večinoma ne ustvarjajo visoke dodane vrednoti v finančnem smislu, dosegajo pa ogromen vpliv (družbeni kapital) na skupnost, v kateri delujejo.

V razpravi so udeleženci delavnice izmenjali izkušnje, ki jih imajo na področju socialnega podjetništva. Ocenili so, da obstajajo veliki potenciali za socialno podjetništvo, vendar bi bilo potrebno narediti več za njegov sistemski razvoj.

Posebno pozornost so udeleženci namenili priložnostim, ki jih ponuja proces digitalizacije in hiter razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologij za razvoj socialnega podjetništva. Poleg tega, da sodobne tehnologije omogočajo bolj učinkovito poslovanje in trženje, so zanimive tudi možnosti zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami na področju digitalizacije.

Udeleženci delavnice so zaključili, da je socialni podjetništvo zanimivo področje, ki ga je potrebno v prihodnje bolj intenzivno razvijati.

Naslovna slika: IPAK inštitut.

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor