2. letno srečanje mreže NVO-VID 2019

29. novembra je v prostorih društva Računalniški muzej potekalo 2. srečanje članskih organizacij v mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) v letu 2019. Glavna cilja dogodka sta bila pregled rezultatov projekta profesionalizacije vsebine mreže NVO-VID in sprejetje delovnega programa mreže NVO-VID za obdobje 2020-2021.

Srečanja, katerega delovni naslov je bil “Vloga mreže NVO-VID kot podpornega okolja za krepitev nevladnih organizacij na področju digitalizacije“, se je udeležilo 14 predstavnikov iz desetih nevladnih organizacij na področju informacijske družbe.


V prvem delu srečanja so se udeleženci seznanili z izvajanjem aktivnosti in doseganjem kazalnikov projekta Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID). Po pregledu izvedenih aktivnosti so udeleženci zaključili, da bo do konca projekta 31. decembra 2019 doseženih vseh 5 kazalnikov projekta. Kazalniki projekta se nanašajo na povezane NVO na področju informacijske družbe in digitalizacije, širitev statusa NVO v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe, spletni portal vsebinske mreže NVO-VID s povezanimi aplikacijami in e-storitvami za podporo delovanju in razvoju NVO, krepitev profesionalizacije NVO prek izvajanja izobraževanj in trajnost zaposlitev v vsebinski mreži NVO-VID. Projekt izvajajo 3 partnerske organizacije in 5 pridruženih partneric iz mreže NVO-VID ter partner iz gospodarstva.

V drugem delu srečanja so predstavniki nevladnih organizacij razpravljali o predlogu delovnega programa mreže NVO-VID za obdobje 2020-2021. Predlagali so dopolnitve, ki so se nanašale na prizadevanja mreže v zvezi z javnimi razpisi za nevladne organizacije na področju informacijske družbe in digitalizacije, uvajanje IKT infrastrukture v NVO, regionalno decentralizacijo mreže in promocijo NVO za vzpostavljanje sodelovanja z drugimi sektorji (gospodarstvom). Udeleženci so potrdili dopolnjen program dela mreže NVO-VID za obdobje 2020-2021.

Udeleženci 2. letnega delovnega srečanja so sprejeli tudi zaključek, da bo v primeru rotacije predsedovanja Slovenski digitalni koaliciji na mrežo NVO-VID, le-ta vzpostavila ekipo predstavnikov/c nevladnih organizacij, ki bo kolektivno izvajala naloge predsedovanja. Mreža si bo v ta namen prizadevala pridobiti ustrezna finančna sredstva v okviru razpisov za financiranje projektov in programov nevladnih organizacij na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah.

Dokumentacija 2. letnega delovnega srečanja mreže NVO-VID:


Zahvaljujemo se članicam mreže za udeležbo na letnem srečanju in društvu Računalniški muzej za gostoljubje.

Poročilo pripravil mag. Simon Delakorda, vodja mreženja in zagovorništva, Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo

Fotogalerija

Povezane vsebine

Dogodek je potekal v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor