Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

Na regionalni konferenci 1st Southeast Europe Smart Society Conference, ki je potekala 20. decembra v Ljubljani, je bila podpisana Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo (pdf). Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je v končno verzijo besedila deklaracije vključila več dopolnitev, ki se nanašajo družbene in etične vidike digitalne preobrazbe.

Ključna dopolnitev besedila, ki se nanaša na vključevanje občanov v razvoj pametnih storitev, prilagajanje potrebam uporabnikov (krepitev digitalne pismenosti in varovanje zasebnosti) ter večjo demokratičnost in preglednost delovanja lokalnih skupnosti, je bila naslednja:

»Prav tako so neizkoriščeni potenciali nevladnih organizacij za družbeno ustrezen razvoj pametnih mest, vasi in skupnosti. Posebej z vidika ugotavljanja potreb ljudi po pametnih storitvah, vključevanju uporabnikov razvoj aplikacij, krepitvi digitalnih veščin in umeščanju pametnih rešitev v lokalne skupnosti ob upoštevanju človekovih pravic in načel kot so dostopnost, zasebnost ter varnost. Pomembna vidika digitalne preobrazbe sta tudi večja demokratičnost in okrepljena preglednost delovanja lokalnih skupnosti.«

Mreža NVO-VID je v besedilo deklaracije vključila tudi zaveze, ki se nanašajo na upoštevanje etičnih vidikov digitalne preobrazbe (odprtih standardi ter družbena in okoljska blaginja). Podpisniki nacionalne deklaracije se dodatno zavezejo k naslednjemu:

»h krepitvi digitalnih veščin in digitalne pismenosti ljudi za pametno uporabo digitalnih storitev,«

»k vključevanju končnih uporabnikov v razvoj digitalni storitev, ki bodo zasnovane na uporabniku prijazen način ter prilagojene njihovemu znanju in možnostim,«

»k varovanju človekovih pravic ter upoštevanju družbene in okoljske blaginje v digitalni preobrazbi,«

»k uporabi odprtih standardov za digitalne rešitve, aplikacije in storitve.«

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo se je s podpisom deklaracije pridružila prizadevanjem za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo. Deklaracijo lahko podpišejo vse zainteresirane organizacije in jo pošljejo na naslov Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana ali na e-naslov ikthm@gzs.si.

Podrobnejše informacije o prvi regionalni konferenco na temo pametnih skupnosti z naslovom 1st Southeast Europe Smart Society Conference so dostopne na https://ikthm.gzs.si/Novice/ArticleId/73963/kaksna-bo-prihodnost-pametnih-skupnosti. Dogodek je organizirala IKT horizontalna mreža ob podpori Združenja za informatiko pri GZS in OASC.

Naslovna slika: Poster on how to cook up your digital ecosystem (Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor