Nevladne organizacije kot deležniki ekosistema pametnih mest

Pametno mesto je na splošno razumljeno kot razvito urbano območje, ki omogoča prebivalcem visoko kakovost življenja skozi prepletanje tehnoloških in družbenih inovacij. Tehnološko osnovane vizije pametnih mest v Sloveniji stavijo na pametno infrastrukturo medtem, ko bolj sociološko obarvani pogledi izpostavljajo potrebe prebivalcev. Pri uresničevanju slednjih igrajo pomembno vlogo nevladne organizacije.

Država Slovenija je v začetku leta 2017 s pomočjo evropskih sredstev podprla vzpostavitev Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS), katerega koordinira Inštitut Jožef Stefan. Vizija partnerstva je povezovanje deležnikov, predvsem raziskovalnih organizacij ter gospodarstva, na področju tehnologij, produktov in storitev, ki jih uporabljajo prebivalci mest in skupnosti. SRIP PMiS vključuje šest področij in sicer Zdravje, Varnost, Kakovost urbanega bivanja, Ekosistem pametnega mesta, Energetiko, in Mobilnost z logistiko.

Na Inštitutu Jožef Stefan se v povezavi z razvojem in prodajo rešitev za pametna mesta zavedajo človeških in družbenih izzivov kot sta spreminjanje navad in varnost. Zato v okviru vsebinskega področja Kakovost urbanega bivanja postavljajo v središče prebivalce mest in vključevanje znanj o človeku in njegovem okolju. V okviru vsebinskega področja Varnost pa naslavljajo vprašanja kibernetske varnosti, zaščite podatkov in zasebnosti.

V Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo si prizadevamo informirati in ozavestiti gospodarski in raziskovalni sektor, da h kakovosti urbanega bivanja pomembno prispevajo tudi nevladne organizacije, ki delujejo na različnih ravneh pametnih mest in skupnosti. Nevladne organizacije zaradi svoje umeščenosti v družbeno okolje, neposrednega stika z ljudmi, praktičnih izkušenj s terena ter socialnih in strokovnih kapacitet prinašajo dodano vrednost v naslednjih segmentih digitalizacije urbanih območij:

  • raven uporabnika (prepoznavanje potreb in dostop do ciljnih skupin, izobraževanje za uporabo, preverjanje zadovoljstva, vzpostavljanje zaupanja, približevanje uporabnikom);
  • raven skupnosti (zagovarjanje digitalne preobrazbe, promocija inovacij, naslavljanje odločevalcev, pilotiranje in preizkušanje pred vstopom na trg – družbena sprejemljivost);
  • raven vsebin (vrednotenje vsebin digitalizacije z vidika socialne pravičnosti in okoljske prijaznosti, družbeno odgovorno inoviranje in razvoj).

Prepričani smo, da bo aktivna vloga nevladnih organizacij v Ekosistemu pametnega mesta, ki je namenjen povezovanju različnih pobud, mrež, storitev, produktov, njihovih ponudnikov in uporabnikov, prispevala k bolj dostopnim, uporabnim in prijaznim digitalnim rešitvam. Okrepila bo zaupanje v tehnologije, povečala družbeno sprejemljivost inovacij in trajnost digitalnih rešitev za pametna mesta.

Nevladne organizacije, ki ste zainteresirane za sodelovanje z gospodarskimi in raziskovalnimi organizacijami na področju pametnih mest in skupnosti vabimo, da izpolnite kratek predstavitveni obrazec (doc) in ga pošljete na e-naslov simon.delakorda@inepa.si.

Obrazec bomo posredovali koordinatorjem na SRIP PMiS, ki ga bodo razširili med svojim članstvom (140 podjetij in raziskovalnih organizaciji iz celotne Slovenije). Dodatne informacije o SRIP PMiS so dostopne v predstavitveni zgibanki.

Želimo si, da bodo na takšen način vzpostavljena nova čez sektorska partnerstva na področju digitalne preobrazbe Slovenije.

Naslovna slika: Inštitut Jožef Stefan.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor