Usposabljanje: Digi, digi, digitalizacija vsega – za aktivno vlogo NVO

Platforma SLOGA vabi na usposabljanje na temo »Digitalizacija za nevladne organizacije: vsebinski, javno politični in projektni vidiki.« Na Zoom usposabljanju, ki bo potekalo 22. oktobra ob 9.30h, bomo spoznali, kako je digitalizacija povezana z nevladnimi organizacijami in kakšne oblike dejavnosti lahko izvajajo na tem področju.

Digitalizacija je vseprisotna – a kaj to pomeni? Kaj digitalizacija kot ključna sestavina razvojnih ciljev in politik? Ali je digitalna preobrazba res zadnja rešitev za globalne razvojne izzive? Ali prednosti odtehtajo nevarnosti – tehnološko podrejanje družbe in posameznika, ohranjanje obstoječih razmerij moči? NVO nismo le stranski udeleženec teh procesov, ki skrbimo za digitalizacijo ranljivih skupin in ozaveščamo o posledicah – kako igrati aktivno vlogo?

V prvem delu usposabljanja bodo predstavljeni ključni pojmi digitalizacije. V drugem delu bo pozornost namenjena digitalizaciji nevladnih organizacij z organizacijskega vidika in posameznih vsebinskih področij. Sledil bo pregled deležniške vloge na področju digitalizacije, ki jih imajo NVO kot zagovorniki in partnerji na projektih. V zaključnem delu bodo predstavljeni scenariji digitalne preobrazbe civilne družbe v prihodnje.

Usposabljanje bo vodil Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo) in moderiral Albin Keuc (SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč).

Na delavnico se prijavite s pomočjo spletnega obrazca – do 15.00 do 21. oktobra 2020.

Nevladne organizacije se vse bolj uveljavljamo kot deležniki oblikovanja javnih politiki v povezavi z digitalizacijo, razvijalci digitalnih storitev, aplikacij in s tehnologijo povezanih družbenih inovacij, strokovni partnerji na razvojnih projektih ter kot digitalni zagovorniki na različnih področjih javnega interesa. Vse to predstavlja pomembno razvojno vlogo nevladnih organizacij, ki jo je potrebno krepiti v prihodnje.

Lepo vabljeni!

Dodaj odgovor