Vzpostavljena Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno dostopnost

Zainteresirane članice Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo so na današnjem ustanovnem sestanku vzpostavile Delovno skupino NVO za digitalno dostopnost. Delovna skupina bo izvajala aktivnosti ozaveščanja, informiranja in izobraževanja o digitalni dostopnosti in njenih standardih ter opozarjala na nedostopnost javnih spletišč in mobilnih aplikacij.

Nevladne organizacije so na ustanovnem sestanku delovne skupine izpostavile naslednje izzive na področju digitalne dostopnosti:

 • slabo poznavanje in neupoštevanje standarda spletne dostopnosti WCAG in drugih protokolov, certifikatov in mehanizmov s strani razvijalcev spletnih strani in pripravljavcev javnih razpisov, ki financirajo projekte spletne dostopnosti;

 • odsotnost neodvisnega nadzora nad spletno dostopnostjo javnih institucij in izvajanjem zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij;

 • slaba informiranost vseh zavezancev za spletno dostopnost, da so poleg spletnih strani strani odgovorni tudi za dostopnost aplikacij;

 • podizobraženost na vseh področjih o tem, kaj je digitalna dostopnost;

 • nepoznavanje primerov dobrih praks, primerov in raziskav na področju digitalne dostopnosti,

 • dostopnost ni zagotovljena vsem kategorijam ciljnim skupinam (npr. situacijska oviranost);

 • nezadostna podpora deležnikom v javnem in NVO sektorju pri razvoju produktov, ki bi morali biti digitalno dostopni;

 • nepovezanost deležnikov, ki se ukvarjajo z digitalno dostopnostjo ter neobstoj skupnih smernic in standardov delovanja v isti smeri;

 • slabo razvita komunikacija z uporabniki na terenu pri pridobivanju povratnih informacij o težavah s spletno dostopnostjo;

 • problematika dostopnosti programske in strojne opreme (pogoji za digitalno dostopnosti) ter IKT opremljenost z vidika roka uporabe računalniške opreme;

 • slabo razvite digitalne veščine nevladnih organizacij za uporabo in nastavitev računalniških programov.

Sestanki delovne skupine potekajo vsak 2. petek v mesecu. Delovno skupino koordinirata Beletrina in A11y.si.

Ustanovnega sestanka so se udeležile naslednje članske organizacije v Mreži NVO-VID: A11y.si, INePA, IZRIIS, MISSS, MDSSNG, RHEA in SIMBIOZA.

Zapisniki delovne skupine so dostopni na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/delovne-skupine/#Dostopnost.

Naslovna slika: The World Wide Web Consortium (W3C).

Dodaj odgovor