Predlogi amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je sodelovanju s Plan B za Slovenijo – mrežo nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pripravila 23 amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Ključne amandmajske rešitve naslavljajo kompetence državljanske in medijske pismenosti, osredotočenost na najbolj ranljive družbene skupine, vključevanje zainteresirane javnosti v pripravo politik in ukrepov za spodbujanja digitalne vključenosti, spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju digitalne vključenosti ter zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Predlogi amandmajev so bili pripravljeno v skladu s sklepom sestanka med Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo in Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) z dne 17. avgusta.

Ključne rešitve predlaganih amandmajev so naslednje:

1) Vključitev kompetenc državljanske in medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami.

2) Osredotočenost na najbolj ranljive družbene skupine kot samostojno ciljno skupino zakona.

3) Vključevanje zainteresirane javnosti in ključnih deležnikov v obliki strukturiranega dialoga v pripravo politik, načrtov in ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti.

4) Upoštevanje načel transparentnosti in dobrega upravljanja pri ukrepih za spodbujanje digitalne vključenosti.

5) Širitev upravičencev za subvencije za nakup računalniške opreme na nevladne organizacije s statusom v javnem interesu.

6) Spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju digitalne vključenosti.

7) Vzpostavitev Računalniškega sklada za financiranje ukrepov za zmanjševanje digitalnega razkoraka ranljivih skupin prebivalstva.

8) Zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda.

9) Umik DESI indeksa kot pokazatelja razvitosti digitalnih kompetenc.

Celotno besedilo amandmajev s predlogi sprememb posameznih členov Zakona o spodbujanju digitalne preobrazbe in njihovo utemeljitvijo je dostopno v spodnjem dokumentu.

Mreža NVO-VID kot posebej pomembne izpostavlja amandmaje, ki naslavljajo kompetence državljanske in medijske pismenosti, osredotočenost na najbolj ranljive družbene skupine, vključevanje zainteresirane javnosti in ključnih deležnikov v pripravo politik in ukrepov za spodbujanja digitalne vključenosti, spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju digitalne vključenosti ter zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Vključevanje zainteresirane javnosti in ključnih deležnikov v pripravo politik predstavlja politično zavezo sedanje Vlade RS. Spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju digitalne vključenosti predstavlja zakonsko obveznost Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Amandmaji, ki se nanašajo na zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda, so bili pripravljeni v sodelovanju s Plan B za Slovenijo – mrežo nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki združuje 38 nevladnih organizacij, od katerih jih ima 26 status delovanja v javnem interesu.

Predlagane amandmaje podpira 22 članic nevladnih organizacij v Mreži NVO-VID (po abecednem vrstnem redu):

 • Beletrina, Zavod za založniško dejavnost*
 • Društvo Ekologi brez meja
 • Društvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost
 • Društvo MDSS Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
 • Društvo Računalniški muzej*
 • Društvo Rampa, Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in
  tehnologije
 • Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS
 • Društvo za trajnostni razvoj Duh časa*
 • Kulturno izobraževalno društva KIBLA
 • Transparency International Slovenia – društvo Integriteta
 • Ustanova Fundacija Sonda
 • Vsak, Zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo
 • Zavod INePA, Inštitut za elektronsko participacijo*
 • Zavod IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje
 • Zavod Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje
 • Zavod NEFIKS, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
 • Zavod Projekt Atol
 • Zavod Rhea, tehnologija za kakovost življenja Novo mesto
 • Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin
 • Zavod za digitalno dostopnost A11y.si
 • Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje*
 • Zveza društev upokojencev Slovenije

* Nevladna organizacija s statusom v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

Od predlagatelja novele zakona, Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo, pričakujemo pisni odziv s povratnimi informacijami na vsak predlagan amandma posebej ter utemeljeno obrazložitev v primeru neupoštevanja posameznih amandmajev.

Stik za dodatne informacije in pojasnila:
mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva in mreženja
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
simon.delakorda@inepa.si

Povezane vsebine

Naslovna slika: Lubomyr Myronyuk (Unsplash).

Dodaj odgovor