Odprti podatki javnega sektorja in nevladne organizacije

Predstavniki/ce nevladnih organizacij vabljeni/e na dogodek »Odprti podatki javnega sektorja in nevladne organizacije«, ki bo v četrtek, 20. 6. 2019 ob 16.00 uri v Narodnem muzeju – Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana. Namen dogodka je ugotoviti potrebe, pričakovanja in ovire pri uporabi odprtih podatkov s strani nevladnih organizacij.

Dogodek bo priložnost za mreženje ter oblikovanje potreb in želja pri odpiranju in uporabi javnih podatkov. Predstavljeni bodo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije (OPSI) in primeri uporabe odprtih podatkov s strani nevladnih organizacij. V delavničnem delu dogodka bomo predelili manjkajoče podporne mehanizme za spodbujanje uporabe odprtih podatkov in vzpostavljanje trajnostnega ekosistema deležnikov (javni razpisi, projektna partnerstva, dnevi inovativnosti – hekatoni itd.). Z dogodkom želimo okrepiti vključevanje odprtih podatkov javnega sektorja v delo in aktivnosti nevladnih organizacij.

Prijave na dogodek pošljite na naslov: odprti-podatki.mju@gov.si. Prijava naj vsebuje ime in priimek, naziv organizacije in kontakt.

PROGRAM DOGODKA


16:00-16:05
Uvodni nagovor

  • mag. Mateja Prešern, Ministrstvo za javno upravo

16:05-16:15
Predstavitev projekta OPSI

  • mag. Aleš Veršič, vodja projekta MJU

16:15‒16:30
Predstavitev praktičnega primera uporabe odprtih podatkov JS

  • Sebastijan Peterka, Transparency International Slovenia

16:30-16:40
Predstavitev projekta ODEON

  • Aleš Pevc, Tehnološki park

16:40-16:50
Predstavitev aplikacije Pametni glas NVO

  • Petra Cilenšek, Regionalno stičišče NVO Osrednje Slovenije

16:50-17:35
Delo po omizjih (vnaprej pripravljena vprašanja za razpravo in priprava predlogov udeležencev, kaj oz. katere podatke si želijo nevladne organizacije od države in predstavitev rezultatov)


17:35-17:45
Zaključek in predstavitev za nadaljnji razvoj


Kratka predstavitev Nacionalnega portala odprtih podatkov Slovenije – OPSI

Podatki javnega sektorja so podatki, ki jih pri svojem delu ustvarja javni sektor (statistični podatki, prostorski podatki, finančni podatki, podatki o kulturi, zdravju, itd.). Trend odpiranja podatkov s strani javnih institucij je že že dalj časa prisoten tako v okviru Evropske unije kot tudi v svetovnem merilu. V času vseprisotne digitalizacije in enostavnega razširjanja informacij preko svetovnega spleta je postalo pomembno, da se podatki, s katerimi razpolagajo javne institucije, posredujejo javnosti v ustreznih formatih. V ta namen je v Sloveniji vzpostavljen nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI, na katerem je urejen katalog evidenc in zbirk podatkov, ki jih vodi javni sektor ter podati, ki so objavljeni v odprtih in strojno berljivih formatih in so brezplačno ter brez registracije namenjeni za uporabo v pridobitni in nepridobitni namen.

V Sloveniji že obstajajo aplikacije, ki so narejene z odprtimi podatki Slovenije kot so: AVTOLOG (informacije o vozilih), E-Vineyard (program za vinogradnike) in druge.

Naslednji cilj na področju uporabe odprtih podatkov je vzpostaviti t.i. ekosistem odprtih podatkov, v okviru katerega bodo deležniki (institucije javnega sektorja, nevladne organizacije, raziskovalni novinarji, start-up podjetja, majhna in srednje velika podjetja ter večja podjetja – digitalno gospodarstvo) spodbujali uporabo odprtih podatkov in izmenjevali informacije ter izkušnje. Na takšen način se bo dolgoročno zagotovila ponovna uporaba podatkov in vzpostavila platforma za razvoj novih inovativnih rešitev.

Veselimo se srečanja z vami.

Dogodek soorganizirajo Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), Ministrstvo za javno upravo in Tehnološki park Ljubljana.

Naslovna slika: Aplikacija Pametni glas NVO (Stičišče NVO osrednje Slovenije).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor