Sporočilo za javnost ob ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije

Ljubljana, 9. marec 2020 – Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije pozdravlja vzpostavitev več deležniškega ekosistema na področju uporabe odprtih podatkov. Hkrati poudarja, da je pri uporabi in razumevanju odprtih podatkov nujno upoštevati potrebe ljudi in družbeni kontekst.

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je 6. marca 2020 že desetič zapovrstjo potekal Dan odprtih podatkov, katerega namen je seznanjati in širiti zavest o pomenu in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe. Strokovnjaki in deležniki so spregovorili o pomenu povezovanja različnih sektorjev na področju odprtih podatkov, izmenjali poglede o izzivih uporabe odprtih podatkov in predstavili dosedanje dobre prakse. Dogodek je potekal v znamenju svečanosti ob ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI Hub).

Mag. Simon Delakorda iz Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je v uvodni razpravi deležnikov “Zakaj Stičišče odprtih podatkov Slovenije?” predstavil primere zbiranja in uporabe odprtih podatkov s strani nevladnih organizacij na področju aktivnega državljanstva (aplikacija Pametni glas NVO in register divjih odlagališč za akcijo Očistimo Slovenijo), preglednosti javnega sektorja (vizualizaciji Proračuni občin in Kdo vpliva?) in razvoja javnih storitev (portal Kulturnik.si). Vlogo Stičišča odprtih podatkov Slovenije vidi predvsem v vključujočem, profesionalnem in operativnem povezovanju deležnikov za vzpostavljanje sistemskih pogojev za uporabo odprtih podatkov. Na koncu je izrazil pričakovanje, da se bo država Slovenija pridružila Partnerstvu za odprto vlado.

Na okrogli mizi “Uporabnost odprtih podatkov v gospodarstvu in deležniškem ekosistemu” je Luka Frelih, predsednik Društva Ljudmila, delil izkušnjo z vzpostavitvijo in upravljanjem spletne storitve Kulturnik.si. Pri tem je opozoril na omejitve dostopnosti podatkovnih virov ter na izzive vzpostavljanja poslovnih modelov za nepridobitne in neprofitne uporabe odprtih podatkov v javnem interesu.

V sklopu dobrih praks uporabe odprtih podatkov je Vasja Čepič iz Društva Transparency International Slovenia predstavil projekt Integrity watch (slovenska različica v izdelavi), ki bo vzpostavil spletno orodje za zagotavljanje politične integritete z uporabo odprtih podatkov. Društvo se pri razvoju orodja sooča s pomanjkljivimi zbirkami podatkov o lobističnih stikih na portalu OPSI, ki so bodisi neurejene, neprečiščene ali strojno neberljive.

Skupno sporočilo predstavnikov nevladnih organizacij na Dnevu odprtih podatkov 2020 je bilo, da je odprtim podatkom potrebno dodati človeško dimenzijo. Postaviti jih moramo v družbeni kontekst in jih povezati potrebami ljudmi. Le tako bodo odprti podatki postali orodje, ki nam pomaga razumeti okolje in stvarnost, v kateri živimo. Odprti podatki ne smejo postati sredstvo podatkovnega kapitalizma, ampak morajo omogočati družbene in politične izboljšave.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo zato pričakuje, da bo ustanovitev Stičišča odprtih podatkov Slovenije povečala družbeno odgovorno uporabo in objavljanje odprtih podatkov, prispevala k njihovim standardom in kakovosti ter okrepila podporo političnih odločevalcev za odpiranje podatkov. Mreža tudi pozdravlja aktivnosti stičišča za spodbujanje razvoja mehanizmov za financiranje uporabe odprtih podatkov v nevladnem sektorju.

Dodatne informacije:
Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo
mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si

Naslovna slika: Gospodarska zbornica Slovenije.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor