Delavnica o družbenih inovacijah v Velenju

Inštitut IPAK za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij je v Velenju organiziral delavnico o družbenih inovacijah v lokalnem okolju. Udeleženci so o predlogih družbenih inovacij razmišljali v okviru problematike prehoda premogovniške regije in zgodnjega učenja otrok.

V uvodnem delu delavnice je dr. Stanko Blatnik predstavil pomen družbenih inovacij v lokalnem okolju. V razpravi, ki je sledila, so udeleženci so poudarili, da morajo biti nevladne organizacije v Šaleški dolini bolj aktivne in povezane.

V prihodnosti bo v dolini prišlo do prestrukturiranja in zapiranja rudnika Velenje in termoelektrarne Šoštanj. Tovrstni procesi bodo imeli velike družbene posledice, zato je Evropska komisija ustanovila platformo za prehod premogovnih regij v Evropski uniji s ciljem ohranjanja rasti in delovnih mest v prizadetih skupnostih. V okviru te platforme bodo imele pomembno vlogo tudi nevladne organizacije.

Druga tema delavnice se je nanašala na intelektualni razvoja otroka in zgodnje učenje. Udeleženci delavnice so se dogovorili, da IPAK inštitut predlaga Mestni občini Velenje uvajanje teh vsebin v program Šole za starše.

Udeleženci so ugotovili, da je pri prestrukturiranju Šaleške doline najbolj pomembno izkoristiti proces digitalizacije. Z intenzivno uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij bi lahko gospodarstvo dosegalo višjo dodano vrednost in ponudilo bolj zanimiva in zahtevna delovna mesta. Ker pa digitalizacija in informacijska družba zahtevata bolj učinkovito izobraževanje, so predlagali, da se proces prestrukturiranja začne s spremembami na področju zgodnjega izobraževanja.

Fotogalerija dogodka in naslovna slika: https://www.facebook.com/events/438539386834554/ (IPAK inštitut).

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor