Sporočilo za javnost: Lokalna digitalna koalicija SAŠA regije

Velenje, 11. september 2019 – V sklopu projekta Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo so se deležniki gospodarstva, izobraževanja, civilne družbe, raziskovalno-razvojnega in javnega sektorja povezali v skupni nameri za ustanovitev lokalne digitalne koalicije, ki bo pospešila digitalno preoblikovanje SAŠA regije.

Savinjsko-šaleška pokrajina, ki je del Savinjske razvojne regije in obsega območje desetih občin, se bo v bližnji prihodnosti soočila s prestrukturiranjem vzorca klasične industrijske družbe v Šaleški dolini. Slednjega predstavljajo premogovnik Velenje, termoelektrarna Šoštanj in masovna proizvodnja v Gorenju. Zapiranje rudnikov in termoelektrarn v Evropski uniji bo imelo velike družbene posledice, zato je Evropska komisija ustanovila platformo za prehod premogovnih regij v Evropski uniji s ciljem ohranjanja rasti in delovnih mest v prizadetih skupnostih.

Zainteresirani deležniki lokalne digitalne koalicije SAŠA regije so enotni v prepričanju, da je pri prestrukturiranju Šaleške doline najbolj pomembno izkoristiti proces digitalizacije. Z intenzivno uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij bi lahko v gospodarstvu, raziskovalno-razvojnem sektorju in nevladnih organizacijah dosegali višjo dodano vrednost in ponudili bolj zanimiva ter zahtevna delovna mesta.

V procesu vzpostavljanja lokalne digitalne koalicije so deležniki, ki jih sestavljajo Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Skupnost občin SAŠA subregije, Šolski center Velenje, Ljudska univerza Velenje, Razvojna agencija SAŠA, Stičišče NVO Savinjske regije, SAŠA inkubator in Klub podjetnikov SAŠA regije, opredelili naslednja projektna področja, na katerih bo delovala koalicija:

 • Pametno mesto
 • Pametno podeželje
 • Seniorji za razvoj regije
 • Zgodnje učenje
 • Premogovna regija in digitalizacija
 • Indeks SAŠA regije

V povezavi z naštetimi projektnimi področji nameravajo deležniki lokalne digitalne koalicije SAŠA regije izvajati naslednje aktivnosti v letu 2020:

 • Predstavitev grozda informacijskih tehnologij eAlijansa na Šolskem centru Velenje
 • Mednarodno srečanje Uporaba IKT pri čiščenju odpadnih vod in pripravi pitne vode
 • Mednarodno srečanje Industrija 4.0
 • Mednarodno srečanje Monitoring onesnaženosti zraka
 • Mednarodno srečanje Fizična aktivnost in razvoj kognitivnih sposobnosti
 • Delavnica Digitalne kompetence
 • Industrija 4.0
 • Umetna inteligenca in industrija 5.0
 • Družba ničelnih mejnih stroškov

Po več usklajevalnih sestankih so se deležniki dogovorili, da bo lokalna digitalna koalicija SAŠA regije formalno ustanovljena šele, ko bodo zagotovljena stabilna finančna sredstva za njeno delovanje. Do takrat bodo deležniki digitalne koalicije izvajali aktivnosti, s katerimi bodo dosegli zastavljene cilje in promovirali lokalno digitalno koalicijo na regionalni ravni.

Več informacij o lokalni digitalni koaliciji SAŠA regije lahko najdete na www.ldk.si. Spletno mesto lokalne digitalne koalicije je vzpostavil IPAK inštitut v okviru razvoja Indeksa SAŠA regije.

Dodatne informacije:
IPAK inštitut a simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij
Koroška 18, 3320 Velenje
M: 070 476 019
E: ldk@ldk.si

Naslovna slika: Mestna občina Velenje.

Povezane vsebine

Projekt »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)« sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor