Sporočilo za javnost ob forumu Slovenske digitalne koalicije

Ljubljana, 26. november 2019 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob današnjem forumu Slovenske digitalne koalicije – “Skupaj za Digitalno Slovenijo” opozarja na neuravnoteženo digitalno preobrazbo Slovenije. Mreža kot ključna razloga izpostavlja premalo razvit dialog med deležniki pri razvojnem načrtovanju digitalizacije ter prenizke naložbe v socialne in človeške dimenzije informacijske družbe.

Država Slovenija v zadnjih dveh letih na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) ni naredila napredka. V letu 2019 še vedno zaseda 16. mesto med 28 državami članicami EU kot leta 2017. Počasna digitalna preobrazba Slovenije se dogaja kljub temu, da so informacijske in komunikacijske tehnologije eno izmed štirih prednostnih področij za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Poročilo indeksa DESI za leto 2019 kaže tudi na neuravnoteženo digitalno sliko Slovenije. Slovenija je v primerjavi z drugimi članicami EU napredna na področju digitalnih javnih storitev oz. e-uprave. Povprečna je pri digitalizaciji poslovanja v podjetjih. Po drugi strani se Slovenija uvršča pod povprečjem pri osnovnih digitalnih znanjih in spretnostih (18. mesto) in pri uporabi vsebin, komunikacij in spletnih transakcij med državljani (21. mesto). Kazalnika kažeta na slabo razvitost pri razsežnostih človeškega kapitala in uporabe interneta kljub temu, da je država Slovenija v strategijo razvoja do leta 2030 med kazalnike razvojne uspešnosti vključila uvrstitev v prvo tretjino držav EU po vseh petih razsežnostih indeksa DESI.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je na današnjem forumu Slovenske digitalne koalicije, ki je potekal v Hiši Evropske unije, kot ključen razlog za neuravnoteženo digitalizacijo Slovenije izpostavila prešibko razvojno sodelovanje in koordinacijo na ravni vladnih resorjev in sektorskih deležnikov iz raziskovalne sfere, občin, gospodarstva in civilne družbe. Posledica je neusklajeno in necelostno izvajanje strategije Digitalna Slovenija 2020. Na podoben vzorec nepovezanosti deležnikov digitalne preobrazbe je mreža nevladnih organizacij opozorila tudi na primeru izvajanja Strategije pametne specializacije Slovenije.

Država Slovenija mora za bolj uravnoteženo digitalizacijo vseh segmentov družbe povečati naložbe v socialne in človeške vidike informacijske družbe. Posebno pozornost je potrebno nameniti krepitvi človeškega kapitala in uporabe interneta. Mreža nevladnih organizacij pri tem posebej izpostavlja naslednja področja: vključevanje ranljivih skupin v informacijsko družbo, varovanje človekovih pravic v kibernetskem prostoru, spodbujanje pametne in varne uporaba digitalnih tehnologij, digitalizacijo nevladnega sektorja in ozaveščanje javnosti o družbenih, socialnih in okoljskih izzivih umetne inteligence, interneta stvari in robotizacije.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijo družbo si bo kot ustanovni deležnik še naprej prizadevala, bo Slovenska digitalna koalicija usmerjena na uresničevanje svojega poslanstva in bo postala učinkovit in vključujoč forum različnih deležnikov za razvoj digitalne družbe.

Dodatne informacije:
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
tel.: 041 365 529 (mag. Simon Delakorda)
e-pošta: simon.delakorda@inepa.si

Naslovna slika in fotografije: IPAK – Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij.

Povezane vsebine

Projekt »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)« sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor