Spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov

V okviru izobraževanj za digitalizacijo nevladnih organizacij je Mreža NVO-VID 4. decembra izvedla predstavitev digitalnih orodij za vplivanje na javne politike, vključevanje državljanov in izvajanje zagovorništva. Primeri, ki so vključevali informacijska (podatkovna), komunikacijska (mobilizacijska) in odločevalska (glasovalna) spletna orodja, so bili predstavljeni Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije.

Predstavitev je zajela delovanje posameznih orodij, njihove prednosti in pomanjkljivosti ter družbene in tehnološke pogoje za doseganje ciljev e-participacije. Udeleženci so izmenjali poglede in izkušnje, kdaj in na kakšen način je smiselno vključevati spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov v aktivnosti nevladnih organizacij.


Predstavljeni so bili naslednji sklopi spletnih orodij za e-participacijo:

Informacijska / podatkovna orodja

  • zbirke odprtih podatkov (dostop, zbiranje, strukturiranje)
  • podatkovne vizualizacije (predstavitve, analize, vmesniki, mapiranje, agregiranje).

Komunikacijska / mobilizacijska orodja

  • ozaveščanje (igrifikacija, pripovedništvo),
  • zbiranje podpore (mobilizatorji, peticije, množično financiranje),
  • množično sodelovanje (vprašalniki, zbiranje idej, deliberacija).

Odločevalska / glasovalna orodja

  • glasovanje / volitve (e-participativni proračun, prioritiziranje, e-glasovanje, e-volitve).

Prikazi posameznih spletnih orodij s povezavami nanje so urejeni v prosojnicah predstavitve (pdf).


Dodatni seznami spletnih orodij in tehnik za zagovorništvo, mobilizacijo in vključevanja državljanov so dostopni na naslednjih povezavah:


Udeleženci in udeleženke predstavitve, ki je potekala 4. decembra 2019 na društvu Asociacija, so se strinjali, da so bile predstavljene vsebine koristne za pripravo projektne prijave na razpis programa Active Citizens Fund v Sloveniji in da se je izboljšalo njihovo poznavanje spletnih orodij za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov.

Predstavitev je za Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije izvedel mag. Simon Delakorda z Inštituta za elektronsko participacijo.

Naslovna slika: Avaaz – The World in Action.

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor