Brezplačna izobraževanja za digitalizacijo nevladnih organizacij

Za regionalna stičišča in vsebinske mreže NVO smo pripravili brezplačna izobraževanja za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v podporo dejavnostim nevladnih organizacij in pridobivanje digitalnih veščin. Cilj izobraževanj je povečati strokovno, zagovorniško in organizacijsko usposobljenost nevladnih organizacij.

V vsebinski mreži NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) si prizadevamo za postopno digitalizacijo nevladnih organizacij. Pri tem se osredotočamo na naslednja tri področja: 1) uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v podporo dejavnostim NVO, 2) pridobivanje digitalnih veščin v NVO in 3) postopna preobrazba delovanja in organiziranosti v digitalne nevladne organizacije, kadar je to smiselno.

V ta namen nudimo naslednja brezplačna izobraževanja za nevladne organizacije:

1) Spletno založništvo: sodobno oblikovanje vsebin na spletnih straneh za uporabniško prijaznost in vidnost na spletu.

2) Uporaba omrežnih in multimedijskih storitev javnega zavoda ARNES v podporo delu v nevladnih organizacija (spletno in e-poštno gostovanje, registracija domen, video, spletne konference).

3) Dostopna računalniška oprema (programska in strojna oprema) za nevladne organizacije.

4) Uporaba / svetovanje za uporabo prostih programskih rešitev za delo v nevladnih organizacijah.

5) Predstavitev projekta Kulturnik.si kot primera razvoja javne e-storitve s strani nevladne organizacije (koncipiranje, razvoj in vzpostavitev javne e-storitev).

6) Uporaba storitev e-uprave za NVO (E-uprava, E-demokracija, SPOT in STOP Birokraciji) ter ostalih e-storitev za potrebe nevladnih organizacij v upravnih postopkih in prikaz uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila / mobilne identitete smsPASS.

7) E-participacija nevladnih organizacij pri odločanju (predstavitev primerov uporabe digitalnih tehnologij pri vplivanju na javne politike, vključevanju državljanov in izvajanju zagovorništva).

Posamezno izobraževanje traja 3 ure za skupino med 5 in 10 udeleženk/cev. Izobraževanje se lahko izvede tudi kot kombinacija vsebin dveh ali treh izobraževanj v skrajšanem obsegu. Priporočamo, da udeleženke/ci s seboj prinesejo prenosne računalnike. Izobraževanja v Ljubljani potekajo v prostorih OSMO/ZA, Slovenska 54 (osmo nadstropje). Izven Ljubljane na lokaciji regionalnih stičišč / vsebinskih mrež nevladnih organizacij oz. po dogovoru. V prostoru, kjer bo potekalo izobraževanje, naj bo omogočen dostop do interneta.

Ponujamo tudi širši nabor plačljivih in brezplačnih izobraževanj za digitalizacijo nevladnih organizacij, katera izvajajo članice v naši mreži NVO-VID. Seznam izobraževanj je urejen na https://www.informacijska-druzba.org/izobrazevanja-za-nvo/.

Vabljeni, da sporočite interes za izobraževanje za digitalizacijo nevladnih organizacij na e-pošni naslov mreza.nvo@informacijska-druzba.org oz. na telefonsko številko 041 365 529 (Simon Delakorda).

Naslovna slika: 5. Dan vključujoče informacijske družbe 2019 (Mreža NVO-VID).

Dodaj odgovor