E-uprava: opravljanje upravnih postopkov preko spleta

Vlada Republike Slovenije svetuje vsem državljanom, da upravne postopke, za katere ni potreben obisk upravne enote ali drugega urada, opravijo elektronsko na portalu eUprava z uporabo digitalnega potrdila ali smsPASS. Na portalu eUprava so državljanom na voljo 202 elektronski vlogi, ki se nanašajo na različne življenjske situacije.

S pomočjo e-vlog lahko državljani preko spleta uredijo različna dovoljenja, podaljšanja, potrdila, spremembe, izpiske, prijave, odjave, zahtevke itd.

Elektronske vloge se nanašajo na osebne dokumente, družino, socialo, zdravje, izobraževanje, promet, davke, delo itd.

Seznam vseh elektronskih vlog je dostopen na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge.html.

Najpogosteje obiskane vloge so portalu eUprava so naslednje:

 • vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
 • potrdila iz kazenskih evidenc,
 • prijava za vpis v začetni letnik srednje šole,
 • vloga za prijavo začasnega prebivališča,
 • vloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.

Državljani lahko preko portala eUprava opravijo tudi druge upravne storitve:

 • prijavo stalnega prebivališča,
 • naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice oz. potnega lista,
 • pridobitev potrdila iz uradnih evidenc (potrdilo o prebivališču, potrdilo o državljanstvu..),
 • pridobitev izpiskov iz matičnih registrov (izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izpisek o sklenjeni zakonski ali partnerski zvezi…),
 • oddajo vloge za prvo pridobitev otroškega dodatka in/ali subvencije vrtca,
 • oddajo vloge za pridobitev državne štipendije.

Na portalu eUprava so dostopne tudi informacije o kontaktnih podatkih institucij javnega sektorja, javne evidence, vodiči po življenjskih situacijah in ostale koristne vsebine.

Podrobnejša predstavitev uporabe portala je prikazana v video vodiču E-uprava je smer prava.

Naslovna slika: Portal eUprava.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor