Politični sistem prihodnosti

Živimo v zelo turbulentnih časih, ki so zaznamovani s pandemijo covida-19, novimi tehnologijami, novimi gospodarskimi velesilami, trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko, Brexit-om, degradiranim okoljem, klimatskimi spremembami itd. Vse to ustvarja negotovost in pesimizem.

Ocenjujem, da bi imeli veliko manj tovrstnih težav, če bi družbeni razvoj hitreje sledil tehnološkemu razvoju. Pri tem je izredno pomembno, da spremenimo politični sistem, ki je nastal v času nastajanja industrijske družbe in uporablja terminologijo tega časa kot je npr. volilni stroj.

Znani ameriški futurolog Alvin Toffler je že pred leti predlagal spremembe političnega odločanja. O ključnih problemih odločajo parlament in vsi volivci na referendumu. Njihove odločitve imajo lahko največ 50% in se seštevajo. Tako bi v primeru, ko je 60% poslancev glasovalo za določen zakon, 70 % državljanov pa se na referendumu odloči proti temu zakonu, le-ta ne bi bil sprejet.

Vsekakor ima takšno politično odločanje več različnih možnosti. Tako bi lahko volivci dali tudi negativne glasove, kar bi verjetno izključilo radikalne stranke. Druga možnost je, da se ne volijo stranke ampak programi, ki jih predlagajo stranke. Vlado nato sestavijo predstavniki strank, katerih programi so dobili največ glasov. Ministrstvo za izobraževanje bi recimo vodil predstavnik stranke, ki je predlagala takšen program dela ministrstva, katerega je podprlo največ volivcev.

Čeprav to deluje mogoče zapleteno, tehnologije to že omogočajo.

Radikalna inovacija bi bila, da osnovne programe izberejo volivci na referendumu, uresničitev programa pa prevzame DAO (Decentralizirana avtonomna organizacija), ki nima tradicionalne organizacijske, upravne strukture in deluje preko pametnih pogodb.

Verjamem, da spremembe političnega sistema ne bodo hitre. Nasprotniki novega sistema se bodo verjetno sklicevali na Churchillovo misel “Demokracija je najslabša oblika vladanja – razen vseh ostalih oblik, ki so jih občasni preizkušali.”

Vendar bi za začetek bilo zanimivo uvesti kripto valuto, s katero bi nagrajevali ali kaznovali državljane za sodelovanje na volitvah.

Dr. Stanko Blatnik, IPAK inštitut.

Mnenje avtorja ne izraža nujno stališč Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

Naslovna slika: Launchpresso (Unsplash).

Dodaj odgovor