Sodelovanje NVO pri oblikovanju politik in izvajanju projektov digitalne preobrazbe

V skladu z zaključki 2. delovnega srečanja predsednika Vlade RS z nevladnimi organizacijami, je 17. avgusta potekal sestanek med Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) in Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP). Na sestanku so bile dogovorjene aktivnosti sodelovanja nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju projektov na področju digitalne preobrazbe.

Mreža NVO-VID se je odzvala na vabilo na sestanek ministrice dr. Emilije Stojmenove Duh in predlagala naslednje točke dnevnega reda:

1) Izvajanje 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (priprava programskih dokumentov za obdobje 2021 – 2027).

2) Vzpostavitev strukturiranega in kontinuiranega dialoga med SDP in NVO (izvajanje Resolucije o normativni dejavnosti).

3) Vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij.

4) Vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih.

5) Spodbujanje sodelovanja nevladnih organizacij v Slovenski digitalni koaliciji (ukrep Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva).

6) Razno.

Osnovni namen predlaganih točk je bil opozoriti na obveznost spoštovanja normativnih in političnih zavez države povezanih z digitalno preobrazbo in spodbujanja razvoja nevladnega sektorja na področju informacijske družbe.

Pregled na sestanku dogovorjenih aktivnosti nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju projektov na področju digitalne preobrazbe je dostopen v spodnjem dokumentu (zadnja posodobitev 17. februar 2023).


Sporočilo za javnost Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo o sestanku je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2022-08-17-ministrica-za-digitalno-preobrazbo-na-srecanje-povabila-mrezo-nevladnih-organizacij/.

Povezane vsebine

Naslovna slika: Hugo Rocha (Unsplash).

Dodaj odgovor