Kaj pričakujemo od 15. Vlade RS na področju digitalne preobrazbe?

V prihodnjih dneh bodo na pristojnih delovnih telesih Državnega zbora potekale predstavitve ministrskih kandidatk in kandidatov za 15. Vlado Republike Slovenije. V Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo povzemamo ključne pozive, katero smo kot vsebinska mreža NVO v preteklem mandatu naslovili na Službo vlade RS za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za javno upravo in Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Pozivom dodajamo pričakovanje, da bosta vladna resorja pristojna za informacijsko družbo in digitalizacijo ter evropsko kohezijsko politiko v mandatu nove vlade pokazala bistveno večji posluh za vsebinske predloge in pripravljenost za civilni dialog z mrežo NVO-VID.

Službo vlade RS za digitalno preobrazbo oz. prihodnji vladni resor, pristojen za informacijsko družbo in digitalizacijo, zato pozivamo k:

1) Zavzemanju za digitalno suvereno družbo prek vzpostavljanja pogojev za samostojno in informirano odločanje prebivalstva o uporabi strojne in programske opreme, spletnih storitev, osebnih podatkov ter učenju digitalnih veščin.

2) Krepitvi digitalne vključenosti in pismenosti vseh segmentov prebivalstva, zaupanja v digitalno preobrazbo ter razumevanja učinkov digitalnih tehnologij na kakovost življenja in delovanje družbe.

3) Spodbujanju splošne uporabe in razvoja preverjene odprtokodne programske opreme in storitev v nevladnem in javnem sektorju.

4) Upoštevanju političnih zavez Evropske deklaracije o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje ter Berlinske deklaracije o digitalni družbi v javno političnih strategijah, akcijskih načrtih in ukrepih Republike Slovenije.

5) Dopolnitvi Načrta za okrevanje in odpornost ter Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 z naložbami v družbene segmente digitalizacije, ki bodo prispevali k uravnoteženi in enakomerni digitalni preobrazbi Slovenije.

6) Izboljšanju čezsektorskega pristopa in skladnosti strateškega načrtovanja digitalne preobrazbe Slovenije, ki bo izhajal iz ciljev trajnostnega razvoja (s poudarkom na socialno pravični in okolju prijazni digitalizaciji) ter izboljšanju pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije.

7) Včlanitvi države Slovenije v mednarodno Partnerstvo za odprto vlado, ki se zavzema za pregledno, sodelovalno, vključujoče in odgovorno javno upravljanje.

8) Vzpostavitvi dialoga z vsebinsko Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo glede razvojnih in vsebinskih vprašanj digitalne preobrazbe Slovenije in vključevanju mreže v oblikovanje politik, strategij, predpisov ter drugih dokumentov in aktov v skladu z načeli vključevanja javnosti (Resolucija o normativni dejavnosti).

9) Izpolnjevanju obveznosti iz naslova 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki se nanašajo na projekte in programe vsebinskih mrež nevladnih organizacij kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij.

10) Podpori pri vzpostavljanju in razvoju Digitalnega središča nevladnih organizacij, ki bo pospešil digitalno preobrazbo nevladnega sektorja kot celote.

Dodatne informacije in kontakt

mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva in mreženja
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
e: simon.delakorda@inepa.si
m: 041 365 529

Naslovna slika: European Commission Audiovisual Service.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor