starejši moški, prenosnik, starejša ženska, mobilni telefon

Civilni dialog na področju digitalne vključenosti starejših

Na pobudo Delovne skupine nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših je 21. novembra 2022 potekalo uvodno srečanje s Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Namen srečanja je bil vzpostaviti civilni dialog pri naslavljanju problematike digitalnega opismenjevanja, dostopa do digitalnih tehnologij in spletne dostopnosti za starejše.

Kakšne spremembe bi morala prinesti digitalna preobrazba v življenja starejših oseb in ranljivih skupin?

V uvodnem delu srečanja so bili predstavljeni zaključki in priporočila okrogle mize z naslovom Kakšne spremembe bi morala prinesti digitalna preobrazba v življenja starejših oseb in ranljivih skupin? Dogodek je potekal na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 27. septembra 2022.

Cilj okrogle mize je bil okrepiti razpravo in trajen dialog za partnersko sodelovanje vlade in nevladnih ter strokovnih organizacij o vključevanju starejših in drugih ranljivih skupin v digitalno preobrazbo.

Podporno okolje za digitalno vključenost starejših

Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših je na srečanju s Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo predstavila naslednje predloge za vzpostavitev podpornega okolja za digitalno vključenost starejših:

 • vzpostavitev sistema neformalnega izobraževanja izobraževalcev za digitalne kompetence starejših;
 • subvencioniranje nakupa zmogljive računalniške opreme za starejše;
 • sistemski in celovit pristop k izobraževanju starejših na ruralnih področjih;
 • dostopna in prilagojena izobraževanja za različne skupine starejših in skupine s posebnimi potrebami;
 • prilagojena ter dostopna izobraževalna gradiva in vsebine za starejše in ranljive skupine;
 • prilagajanje računalniške opreme potrebam ranljivih skupin porabnikov (npr. nameščanje odprtokodne programske opreme na računalnike).
 • trajna podpora udeležencem po zaključku izobraževanj (npr. spletne učilnice, kontaktni center).

Projekti digitalnega vključevanja starejših

Delovna skupina NVO je prav tako podala naslednje predloge v povezavo s pripravo in izvedbo javnega razpisa za projekte digitalnega vključevanja starejših:

 • cilji javnega razpisa naj bodo prilagojeni potrebam in značilnostim različnih skupin starejših (npr. v skupinah do 5 udeležencev);
 • pri izvedbi izobraževanj je potrebno upoštevati standarde dostopnosti;
 • vključi se naj načelo razpršenosti upravičenih izvajalcev izobraževanj po regijah;
 • večji skupni obseg izobraževanj (več kot 9 ur), ki so po dolžini prilagojene glede na zmožnosti starejših;
 • katalog izobraževanj naj bo prilagojen različnim stopnjam digitalnih kompetenc starejših (npr. osnovne in napredne);
 • reference in kompetence izobraževalcev naj vključujejo tudi njihove izkušnje (socialni čut izobraževalcev), ne zgolj poznavanje digitalnih tehnologij;
 • pri financiranju strani in rešitev (naj si bodo to spletne strani, spletne aplikacije ali mobilne aplikacije), ki so namenjene starejšim, osebam z oviranostmi, pa tudi širši javnosti, se mora zahtevati skladnost s standardi dostopnosti (WCAG 2.1);
 • v razpisih in pozivih ter v strategijah in raznih dokumentih se naj uporablja eksplicitno sklicevanje na standarde in priporočila digitalne dostopnosti, ki so uzakonjena in poenotena;
 • zaradi slabe prepoznavnosti digitalne dostopnosti se naj v razpisih in pozivih izkoristi priložnost za ozaveščanje deležnikov in sicer na način, da se vanje vključi tudi razloge in pomen digitalne dostopnosti (vsaj na eni strani ali dveh).

V zaključnem delu srečanja so nevladne organizacije predstavile dobre prakse na področju digitalne vključenosti starejših, za katere ocenjujejo, da bi jih bilo smiselno vključiti med sistemske ukrepe države.

Civilni dialog na področju digitalne vključenosti starejših

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo in Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših sta na sestanku sprejeli naslednje zaključke:

 1. Pod okriljem vladnega resorja za digitalno preobrazbo* se formalizira civilni dialog z nevladnimi organizacijami v obliki resorne delovne skupine za digitalno vključenost starejših. Do takrat bo civilni dialog z nevladnimi organizacijami na področju digitalne vključenosti starejših potekal v obliki informativnih dni.
 1. Vladni resor za digitalno preobrazbo bo v mesecu decembru organiziral informativni dan za javni razpis za digitalno vključenost.
 1. Vladni resor za digitalno preobrazbo bo prek javnega razpisa za nevladne organizacije spodbujal tudi razvoj podpornega okolja / ekosistema za digitalno vključenost.
 1. Vladni resor za digitalno preobrazbo bo vključil zainteresirane nevladne organizacije v pripravo uredbe, ki bo podrobneje uredila upravljanje računalniškega sklada in način uresničevanja pravice do izposoje računalniške opreme iz sklada.
 1. Nevladne organizacije pošljejo Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo v informacijo primere izobraževalnih video vodičev za uporabo programske opreme med ciljnimi skupinami.
 1. Naslednji sestanek med vladnim resorjem za digitalno preobrazbo in nevladnimi organizacijami s področja digitalne vključenosti starejših bo potekal v januarju 2023.

* Sestanek je potekal v času, ko ni bilo znano ali bo vladni resor za digitalno preobrazbo ostal na ravni vladne službe ali se bo reorganiziral na raven vladnega ministrstva.

Udeleženci srečanja

Srečanja so se udeležili Alijana Šantej (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), Igor Miljavec (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica), Andrej Jus (Festival za tretje življenjsko obdobje), Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo), Jožica Puhar (Zveza društev upokojencev), Matjaž Ugovšek (Društvo Duh časa), Ana Zakrajšek (Simbioza) in Tilen Škraba (Zavod za digitalno dostopnost A11Y.si).

Na strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo so na srečanju sodelovali državna sekretarka dr. Aida Kamišalić Latifić, dr. Tilen Gorenšek, vodja Sektorja za digitalno vključenost, Tjaša Sobočan, strokovna sodelavka v kabinetu ministrice, in Petra Kovačec iz Sektorja za digitalno vključenost.

Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo o srečanju je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2022-11-21-v-cloveka-usmerjena-digitalizacija-z-mrezo-nevladnih-organizacij-za-vkljucujoco-informacijsko-druzbo/.

Naslovna slika: Beth Macdonald (Unsplash) in Centre for Ageing Better (Unsplash).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor