Komentarji na osnutek pravilnika za podelitev statusa NVO v javnem interesu

Mreža NVO-VID je v okviru javne razprave pripravila predloge k osnutku pravilnika za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo. Predlogi mreže NVO-VID se nanašajo na spremembe in dopolnitve kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov, ki bodo prilagojeni razvitosti, stanju ter načinu delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

Ključni predlogi mreže NVO-VID k osnutku pravilnika:

  • razširjen nabor kriterijev;
  • vsebinska širitev posameznih kriterijev;
  • umik obveznega izpolnjevanja kriterijev, ki se nanašata na organizacijo strokovnih dogodkov in strokovno publiciranje.

Predlogi sprememb in dopolnitev k osnutku pravilnika (pdf ) v amandmajski obliki in z dodano argumentacijo.

Osnutek pravilnika izkazuje namero Ministrstva za javno upravo po oblikovanju skupnih kriterijev za nevladne organizacije v javnem interesu, ki delujemo na vsebinsko zelo različnih področjih. Zato v mreži NV-VID predlagamo oblikovanje meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov, ki bodo prilagojena razvitosti, stanju ter načinu delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu na posameznih področjih pravilnika.

Zakon o nevladnih organizacijah v 2. odstavku 6. člena (opredelitev in pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu) določa, da se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Ministrstvu za javno upravo priporočamo, da pri podeljevanju statusa upošteva situacijo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe oz. pripravi ločen pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

V okviru javne razprave je mreža NVO-VID predstavila predloge na srečanjih z Direktoratom za informacijsko družbo in Službo za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo.

Naslovna slika: Studio GOOD Berlin – lastno delo, CC BY-SA 4.0, povezava.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor