Vabilo deležnikom k sodelovanju v spletnem dialogu o upravljanju interneta

Struktura in pravila upravljanja interneta na mednarodni ravni so ključni za izboljšanje njegove koristnosti za vsakogar izmed nas. Zato vas vabimo, da se 5. in 6. junija 2020 udeležite globalnega spletnega dialoga med zainteresiranimi deležniki z naslovom “Arhitektura digitalnega sodelovanja”. Predmet moderirane spletne razprave bodo trije različni modeli globalnega upravljanja interneta. Cilj dialoga je pripraviti skupna priporočila deležnikov o prihodnjem upravljanju interneta za Generalnega sekretarja Združenih narodov.

Ozadje

V zadnjih 40 letih je človeštvo razvilo internet v eno najmočnejših in vplivnejših tehnologij v svoji zgodovini. Naslavljanje socialne in fizične distance v obdobju globalne krize COVID-19 je potrdilo njegov izjemen pomen za skupno dobro ljudi in družbe. Zato postaja vse bolj pomembno, da sporočamo svoje glasove in izražamo stališča o prihodnji ureditvi mednarodnega upravljanja interneta.

Junija 2019 je Odbor na visoki ravni za digitalno sodelovanje pri Generalnemu sekretarju Združenih narodov objavil poročilo “Doba digitalne soodvisnosti” s priporočili za izboljšanje digitalnega sodelovanja znotraj mednarodne skupnosti. Odbor v priporočilih 5 A in 5 B izpostavlja razvoj posodobljenih mehanizmov več deležniškega dialoga, ki bodo prilagodljivi, vključujoči in ustrezni svojemu namenu.

Potek

V ta namen bo 5. in 6. junija 2020 potekal odprt spletni dialog zainteresiranih deležnikov o naslednjih treh modelih prihodnjega upravljanja interneta: Forum o upravljanju interneta plus (IGF+), Porazdeljena struktura soupravljanja (COGOV) in Struktura digitalnega skupnega (DC). Udeleženci bodo razpravljali o posameznih modelih ter ocenili njihove prednosti in slabosti z vidika krepitve digitalnega sodelovanja na področju upravljanju interneta. Pričakovani rezultat moderirane spletne razprave bodo izbire in priporočila za vzpostavitev ustreznega modela ali kombinacije različnih modelov, ki bodo posredovana Generalnemu sekretarju Združenih narodov ob 75. obletnici Generalne skupščine ZN.

Udeleženci

Globalni spletni dialog “Arhitektura digitalnega sodelovanja” je namenjen zainteresiranim strokovnjakom iz civilne družbe, akademske sfere, podjetniškega sektorja, vladnih institucij in lokalnih skupnosti s področja digitalizacije in interneta (poglobljeno ali posebno znanje o upravljanje interneta je dobrodošlo, vendar ni pogoj za sodelovanje).

Prijava

Zainteresirane udeležence vabimo k registraciji v spletni dialog prek povezave https://future-of-internet.zohobackstage.eu/GlobalStakeholderGovernance-FutureofInternetGovernance. Udeležba je brezplačna. Udeleženci lahko izberejo enega izmed štirih časovnih terminov, ki bo trajal 3 ure. Pred začetkom dialoga bodo prejeli dnevni red in gradiva za razpravo. Dodatne informacije so dostopne na https://wetheinternet.org/.

Spletni dialog organizira Missions Publiques iz Francije v sodelovanju z zunanjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije, ki je sopripravljalec poročila o možnostih globalnega digitalnega sodelovanja za Sekretariat Združenih narodov.

Pridružite se svetovnim prizadevanjem za boljše upravljanje interneta in soustvarjate našo skupno digitalno prihodnost!

Dodatne informacije:
mag. Simon Delakorda, koordinator mreženja in zagovorništva
Inštitut za elektronsko participacijo, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
simon.delakorda@inepa.si

Naslovna slika: We, the Internet Resources.

Dodaj odgovor