Posvet o programskih dokumentih za izvajanje evropske kohezijske politike 2021–2027

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) se je 15. decembra 2021 udeležila posveta predstavnikov NVO s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Mreža je na posvetu kot ključno izpostavila povečanje naložb v družbene vidike digitalne preobrazbe.

Mreža NVO-VID je na posvetu predlagala, da se med strateške podlage za ciljno področje 1 Pametna Evropa vključi prenovljeno Strategijo Digitalna Slovenija 2030. Strategija med samostojnimi strateškimi prioritetami navaja področje digitalna vključenost, ki je razumljena kot možnost posameznikov za dostop in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v okviru štirih stebrov: razpoložljivost in dostopnost infrastrukture, zaupanje, digitalne kompetence ter družbena vključenost.

Mreža je tudi predlagala, da v okviru strateškega cilja 1.4: Z izkoriščanjem prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe, identificirajo naslednje projektne naložbe za digitalno preobrazbo družbe:

  • krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbe;
  • krepitev formalnega in neformalnega izobraževanja in njune povezanosti za celovit razvoj digitalnih kompetenc vseh prebivalcev za digitalno vključenost;
  • razvoj prosto dostopnih, odprto kodnih in različnim družbenim skupinam prilagojenih digitalnih storitev.

Mreža NVO-VID je v luči nadaljnjega dialoga na temo digitalne preobrazbe družbe in nevladnega sektorja predlagala dodaten sestanek med SVRK in deležniki Strateške skupine za družbene vidike pri Slovenski digitalni koaliciji.

Naslovna slika: Randy Tarampi (Unsplash).

Dodatne informacije v povezavi s predstavljenimi vsebinami Mreže NVO-VID na posvetu so dostopne na spodnjih povezavah.

Dodaj odgovor