Dosežki mreže NVO-VID v letu 2021

Na letnem srečanju Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), ki je potekalo 21. decembra 2021, so bili predstavljeni dosežki mreže NVO-VID v letu 2021 in načrt dela za leto 2022. Med glavnimi dosežki mreže je bilo izpostavljeno prizadevanje za javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021, ki je omogočil financiranje 47 projektov nevladnih organizacij v višini 4,5 milijona evrov. Mreža NVO-VID je pri tem kot pomembni razpisni področji zagovarjala informacijsko družbo (digitalizacijo) in dolgoživo družbo. Mreža je v letu 2021 delovala brez finančnih sredstev.

Kazalo

Dosežki na področju digitalizacije NVO sektorja

Dosežki na področju zagovorništva

Dosežki na področju digitalne vključenosti in kohezije

Dosežki na področju Predsedovanja Slovenije Svetu EU

Dosežki na organizacijskem področju

Ostale aktivnosti Mreže NVO-VID v letu 2021

Opredelitev prioritet, ciljev in aktivnosti NVO-VID za leto 2022


Mreža NVO-VID se je v letu 2021 v skladu z letnim načrtom dela osredotočila na naslednja dva stebra aktivnosti:

1) Profesionalizacija NVO sektorja na področju informacijske družbe (financiranje nevladnih organizacij in digitalizacija nevladnih organizacij).

2) Zagovorništvo na področju informacijske družbe in digitalizacije (sodelovanje pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov in odzivanje na potrebe v javnem interesu na področju digitalizacije).

Mreža NVO-VID je tudi v letu 2021 delovala brez finančnih sredstev.

Udeleženci letnega srečanja Mreže NVO-VID 2021

V nadaljevanju prestavljamo dosežke mreže NVO-VID po posameznih področjih.

Dosežki na področju digitalizacije NVO sektorja

 • zagovorništvo za pripravo javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 (financiranih 47 projektov nevladnih organizacij v višini 4,5 milijona evrov)

↑ Kazalo ↑

Dosežki na področju zagovorništva

 • vključitev projektov NVO v Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025
 • sodelovanje pri pripravi video prispevkov za konferenco na visokem nivoju s področja AI

↑ Kazalo ↑

Dosežki na področju digitalne vključenosti in kohezije

↑ Kazalo ↑

Dosežki na področju Predsedovanja Slovenije Svetu EU

↑ Kazalo ↑

Dosežki na organizacijskem področju

 • upravljanje spletnega oblaka za sodelovanje in upravljanje dokumentov NVO-VID (Nextcloud)

↑ Kazalo ↑

Ostale aktivnosti Mreže NVO-VID v letu 2021

 • dialog z Direktoratom za informacijsko družbo na MJU na pobudo mreže
 • sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev na MJU
 • predlog za FURS glede objavljanja podatkov iz naslova dohodnine za NVO
 • pripombe na Akcijski načrt za digitalno izobraževanje
 • pripombe na Uredbo o upravljanju podatkov – podatkovni altruizem
 • sodelovanje v strateški skupini za digitalne kompetence in izobraževanje pri SDK
 • predstavitev na temo digitalne vključenosti na forumu Slovenske digitalne koalicije

↑ Kazalo ↑

Opredelitev prioritet, ciljev in aktivnosti NVO-VID za leto 2022

Aktivnosti mreže NVO-VID se bodo v letu 2022 osredotočile na naslednja področja:

1) Digitalna SUVERENOST prebivalstva in digitalizacija NVO sektorja
 • izvedba projekta »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov«
 • vključevanje NVO v izvedbo ukrepa digitalni bon.
2) Profesionalizacija NVO sektorja na področju informacijske družbe
 • vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij
3) Zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov
 • prizadevanje za javni razpis za NVO na področju informacijske družbe v skladu z 23. členom ZNOrg
 • koordinacija strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski digitalni koaliciji
 • aktivnosti delovnih skupin mreže (Prosto programje in storitve, Izobraževanje v digitalni družbi, Umetna inteligenca, Politike in strategije digitalne preobrazbe)
 • dialog s pristojnimi ministrstvi.
4) Informiranje in ozaveščanje
 • letni dogodek mreže Dan vključujoče informacijske družbe na temo digitalne suverenosti
 • spletna stran ter FB in Twitter profila mreže
5) Mreženje
 • vključevanje novih članic NVO
 • sodelovanje z EU mrežami

↑ Kazalo ↑

Naslovna slika: Hannah Busing (Unsplash).

Dodaj odgovor