Nasedla ladja

9 predlogov za pravilnejše in preglednejše delovanje Slovenske digitalne koalicije

17. marca 2022 je Mreža NVO-VID kot nacionalna vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe in ena izmed ustanovnih deležnikov Slovenske digitalne koalicije (SDK) naslovila na koalicijo Poziv k izboljšanju pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije. Koalicija do danes ni odgovorila na poziv, zato smo na SDK ponovno posredovali 9 predlogov za izboljšanje njenega delovanja.

9 predlogov za izboljšanje delovanja Slovenske digitalne koalicije

1) Pravilno delovanje Slovenske digitalne koalicije

1.1) Vzpostavitev letnega kroženja predsedovanja med ustavnimi deležniki koalicije, ki bo prispevalo k boljši prepoznavnosti različnih vidikov digitalne preobrazbe in posledično k bolj uravnoteženemu predstavljanju pluralnosti vsebin digitalne koalicije. Hkrati bo letno kroženje okrepilo demokratičnost delovanja digitalne koalicije in preprečevalo monopolizacijo digitalne koalicije s strani enega deležnika oz. interesnih povezav posameznih deležnikov v koaliciji.

1.2) Upoštevanje omejitve največ dvoletnega mandata predsednika/ce koalicije (enaka utemeljitev kot zgoraj).

2) Pregledno delovanje Slovenske digitalne koalicije

2.1) Sprotno in redno objavljanje ključnih poudarkov razprave na sejah, priporočil in sklepov Upravnega odbora na vidnem mestu na spletni strani koalicije digitalna.si.

2.2) Objava informacij na spletni strani koalicije digitalna.si o članih/članicah Upravnega odbora, katerega ustanovnega deležnika koalicije predstavljajo in po kakšnem postopku so bili imenovani v upravni odbor.

2.3) Objava letnih poročil o delu Slovenske digitalne koalicije na spletni strani digitalna.si.

2.4) Objava informacij o članih/cah in delu stalne delovne skupine – Uredniški odbor koalicije digitalna.si.

2.5) Sprotno in redno objavljanje ključnih poudarkov razprave na sestankih, priporočil in sklepov delovnih in strateških skupin na spletni strani digitalna.si.

2.6) Objava informacije, na kakšen način se lahko zainteresirana javnost vključi v delovanje delovnih in strateških skupin.

2.7) Pri sporočanju in predstavljanju stališč digitalne koalicije v javnosti jasno navesti primere, ko stališča niso usklajena in potrjena s strani vseh ustanovnih deležnikov oz. so bili posamezni deležniki preglasovani.

Celotno besedilo poziva

Za Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), mag. Simon Delakorda, udeleženec usklajevalnih sestankov za pripravo pravil Slovenske digitalne koalicije leta 2017 in podpisnik ustanovne izjave Slovenske digitalne koalicije na Bledu 24. novembra 2016.

Naslovna slika: Alexandra Nicolae (Unsplash).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor