Pripombe na predlog strategije Digitalna Slovenija 2030 v javni razpravi

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi pri mreži NVO-VID je pripravila pripombe na predlog strategije Digitalna Slovenija 2030. Pripombe se nanašajo na uvodni del strategije, namen, vizijo, cilje in upravljanje strategije, horizontalna načela delovanja, prednostna področja gigabitna infrastruktura, digitalne kompetence in vključenost, digitalne javne storitve ter povezani področji zeleni prehod in podporno okolje. V Mreži NVO-VID ocenjujemo, da je bil 14 dnevni rok za javno razpravo prekratek. Poleg tega predlagamo, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo v prihodnje objavlja predloge strategij, akcijskih načrtov in predpisov tudi v pdf in odt formatih (odprti formati).

V Mreži NVO-VID pozdravljamo pozornost, ki jo predlog strategije namenja digitalnim kompetencam in vključenosti ter posamične omembe nevladnih organizacij kot ciljne skupine strategije. Prav tako pozdravljamo namero za vzpostavitev Strateškega sveta za digitalno preobrazbo, katerega bodo sestavljali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Hkrati opozarjamo, da predlog strategije namenjena premalo pozornosti naslednjim področjem digitalne preobrazbe:

  • digitalni suverenosti družbe in prebivalcev;

  • državljanski in medijski pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami;

  • eksplicitnemu navajanju standardov digitalne dostopnosti;

  • jasnemu vključevanju invalidov, oseb z različnimi oblikami oviranostmi ter socialno najbolj ogroženih družbenih skupin kot ciljnih skupin na področju digitalne vključenosti;

  • objavljanju besedilnih datotek javne uprave v ODF (Open Document Format) odprtem formatu;

  • uporabi odprto kodnih rešitev pri razvoju digitalnih javnih storitev;

  • vključevanju načela»public money, public code«;

  • krepitvi demokracije s pomočjo spletnega glasovanja, digitalizacije volilnih procesov in digitalizacije življenjskih dogodkov v povezavi z demokratičnim življenjem;

  • skladnosti zelenega in digitalnega prehoda z vidika strateškega načrtovanja konkretnih aktivnosti;

  • podpornemu okolju vsebinskih mrež nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in iz njega izhajajoče digitalne preobrazbe nevladnega sektorja.

Celotno besedilo pripomb

V Mreži NVO-VID poleg tega ocenjujemo, da je 14 dnevni rok za javno razpravo o krovni strategiji na področju digitalne preobrazbe prekratek. Trajanje zadnje strategije na področju digitalne preobrazbe se je zaključilo leta 2020. Država Slovenija je tako zadnji dve leti brez strategije na zadevnem področju, vključujoč obdobje predsedovanja Svetu EU. Zato minimalni 30 dnevni rok za javno javno razpravo po vzoru priprave predpisov ne bi bistveno spremenil dejstva, da Slovenija zamuja pri pripravi krovne strategije na področju digitalne preobrazbe. Kratek, 14 dnevni rok tako zgolj potrjuje dejstvo, da ima Vlada RS precejšnje težave na področju učinkovitega strateškega načrtovanja (UMAR Poročilo o razvoju 2022, str. 114).

V luči javne razprave prav tako predlagamo, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo v prihodnje objavlja predloge strategij, akcijskih načrtov in predpisov ter ostalih političnih in normativnih dokumentov tudi v pdf in odt formatih (odprti formati), kar bo prispevalo k boljši dostopnosti dokumentov za uporabnike in organizacije, ki ne uporabljamo pisarniškega paketa točno določenega proizvajalca in posledično nismo priklenjeni na prodajalca (ang. vendor lock-in) programske opreme.

Od predlagatelja strategije DSI 2030, Ministrstva za digitalno preobrazbo, pričakujemo pisni odziv s povratnimi informacijami na vsako pripombo posebej ter ustrezno utemeljeno obrazložitev v primeru neupoštevanja posameznih pripomb.

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi pri mreži NVO-VID
(predsedujoča delovni skupini Katja K. Ošljak, Zavod Vsak)

Za Mrežo NVO-VID
mag. Simon Delakorda
Koordinator zagovorništva in mreženja
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo

Naslovna slika: Steve Johnson (Unsplash).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor