Aktualno marec 2019

Digitalizacija NVO

Izobraževanje za informacijsko družbo (7. marec 2019)

NVO kot priložnost za zaposlitev (29. marec 2019)

Zagovorništvo

Komentarji na osnutek pravilnika za podelitev statusa NVO v javnem interesu (4. marec 2019)

Neizkoriščen potencial nevladnih organizacij v pametni specializaciji Slovenije (15. marec 2019)

Predlogi za pripravo novega področnega zakona ZEKom-2 (18. marec)

Partnerstva

Pridružite se evropski akciji Teden digitalnih veščin! (11. marec 2019)

Mreža NVO-VID

Letno srečanje mreže NVO-VID 2019 (20. marec 2019)

Predstavitev Mreže NVO-VID na SEK RS (25. marec)