AKTUALNO

Refleksije

Nevladne organizacije in digitalno trženje

Učinkovitost nevladnih organizacij (še posebej, če so podprte s tehnologijo)

Zagovorništvo

Sporočilo za javnost ob forumu Slovenske digitalne koalicije

Predlogi naložbenih smernic kohezijske politike Slovenije na področju digitalizacije

Odsotnost razvojnega sodelovanja med deležniki digitalne preobrazbe Slovenije

Problemska izhodišča za načrtovanje kohezijske politike Slovenije na področju digitalizacije

Podporno okolje

Brezplačna izobraževanja za digitalizacijo nevladnih organizacij

IKT oprema za NVO

Podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju informacijske družbe