Predstavitev projektov NVO na “Feel the Future 2.0”

Nevladne organizacije v Mreži NVO-VID smo v okviru strokovnega programa na sejmu »Feel the Future 2.0« predstavile v sklop projektov Digitalne tehnologije v službi človeka, ki se nanašajo na družbene vidike digitalizacije in v ospredje postavljajo človeka oz. uporabnika.

Preberi več o Predstavitev projektov NVO na “Feel the Future 2.0”

Delavnica “Empatija in informacijska družba”

IPAK inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij je 9. oktobra 2018 v Medgen Borzi Rečica ob Savinji organiziral delavnico “Empatija in informacijska družba”. Namen delavnice je bil predstaviti pojem empatije in opraviti vaje, s pomočjo katerih so udeleženci poskušali razumeti težave, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami v vsakdanjem življenju.

Preberi več o Delavnica “Empatija in informacijska družba”

Letno srečanje mreže NVO-VID 2018

Letnega srečanja Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo, ki je potekalo 2. oktobra v prostorih Osmo/za v Ljubljani, se je udeležilo 18 predstavnikov iz 12 nevladnih organizacij. Osrednja tema srečanja se je nanašala na izvedbo aktivnosti v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže NVO-VID«.

Preberi več o Letno srečanje mreže NVO-VID 2018

IZPOSTAVLJAMO

VABILO: Kako učinkovito zmanjšati prekomerno uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih? (pdf) (25. april 2024)

DOPIS: Vprašanja v zvezi z izvajanjem ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti starejših (pdf) (12. april 2024)

DOPIS: Problematika financiranja vsebinskih mrež nevladnih organizacij (23. člen ZNOrg) v povezavi z odgovorom MJU na povabilo k sodelovanju ob 10. obletnici delovanja vsebinske Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (pdf) (4. april 2024)

DOPIS: Vprašanja v zvezi z izvajanjem Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (NpUI) (pdf) (14. februar 2024)

DOSEŽKI Mreže NVO-VID v letu 2023 in PROGRAM dela za leto 2024 (pdf) (26. januar 2024)

ODGOVOR na Poziv za imenovanje članov v Strateškem svetu za digitalno preobrazbo (pdf) (16. januar 2024)

JAVNO STALIŠČE glede ustanovitve Nacionalnega centra za umetno inteligenco (pdf) (12. januar 2024)

Konzorcijski NVO projekt Na-prostem.si za pravično digitalno družbo: “Konec financiranja ne pomeni tudi konec FOSS akivnosti.” (8. december 2023)

ODPRTO PISMO Evropski komisiji o vključevanju civilne družbe v proces priprave Nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje (5. december 2023)

***

SPOROČILO ZA JAVNOST: »Poziv k boljšim vladnim ukrepom za digitalno vključenost prebivalstva« (pdf) (30. november 2023)

VSEBINSKE PREDSTAVITVE: »Poziv k boljšim vladnim ukrepom za digitalno vključenost prebivalstva« (pdf) (28. november 2023)

VIDEO POSNETEK novinarske konference »Nastavimo ogledalo resornim ukrepom na področju digitalne vključenosti!« (28. november 2023)

VIDEO IZJAVE udeležencev novinarske konference »Nastavimo ogledalo resornim ukrepom na področju digitalne vključenosti!« (28. november 2023)

VABILO na novinarsko konferenco »Nastavimo ogledalo resornim ukrepom na področju digitalne vključenosti!« (pdf)

***

Spletna pasica za humanitarno akcijo Namizni računalniki za prizadete v poplavah 2023, ki jo izvaja Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)

POMOČ »NAMIZNI RAČUNALNIKI ZA PRIZADETE V POPLAVAH 2023«

***

SPOROČILO ZA JAVNOST: »Za pravično in uravnoteženo digitalno preobrazbo!« (24. oktober 2023)

VIDEO POSNETEK novinarske konference »Za pravično in uravnoteženo digitalno preobrazbo!« (24. oktober 2023)

Pripombe civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje (pdf) (21. september 2023)

***

Strokovni članek: Krepitev digitalne suverenosti nevladnih organizacij s podpornim okoljem za uporabo odprtokodne programske opreme (13. oktober 2023)

VABILO: Delavnica za pripravo predlogov civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje (pdf) (19. september 2023)

Doprinos nevladnih organizacij k odpravljanju neenakosti med uporabniki elektronske osebne izkaznice na osebnih računalnikih z različnimi operacijskimi sistemi (pdf) (11. avgust 2023)

Projekti nevladnih organizacij za digitalno suvereno prebivalstvo (2. avgust 2023)

Dopis za Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Ponovna vprašanja v zvezi z akcijskim načrtom Strategije digitalnih javnih storitev 2030 – izvedba sklepa Vlade RS o pripravi akcijskega načrta Strategije digitalnih javnih storitev z dne 15. december 2022 (pdf) (24. julij 2023)

Predlogi in komentarji Društva Duh časa in nevladnih organizacij na predlog osnutka Uredbe o upravljanju mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme (pdf) (19. julij 2023)

Nepotrjeni predlogi zaključkov in zapisnika 3. sestanka Mreže NVO-VID in Ministrstva digitalno preobrazbo (pdf) (13. julij 2023)

Sporočilo za javnost: Politične odločitve in ukrepi za digitalno vključenost – ni vse zlato, kar se sveti (20. junij 2023)

Pripombe Zavoda INePA in Društva Duh časa na predlog osnutka Uredbe o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti (pdf) (17. junij 2023)

Dopis za Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Dodatna vprašanja v zvezi z akcijskim načrtom Strategije digitalnih javnih storitev 2030 in odzivom na pripombe Mreže NVO-VID na predlog Strategije Digitalna Slovenija 2030 (pdf) (15. junij 2023)

Dopis za Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Javna razprava o akcijskem načrtu Strategije digitalna Slovenija 2030 in vključevanje deležnikov v pripravo akcijskega načrta Strategije digitalnih javnih storitev 2030 (pdf) (6. junij 2023)

Dopis za Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Podpora e-osebni izkaznici na operacijskem sistemu Linux (pdf) (26. maj 2023)

»NVO-ji smo vest družbe, zato je prav, da povemo, kakšne digitalizacije si želimo« (25. maj 2023)

Vabilo na dogodek “Kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor in družbo?” (17. maj 2023)

Vabilo na posvet “Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod?” (16. maj 2023)

Zaključki 2. posvetovalnega sestanka med Mrežo NVO-VID in Ministrstvom za digitalno preobrazbo (2. marec 2023)

Brezplačna usposabljanja za nevladne organizacije za uporabo računalniških programov in storitev (15. februar 2023)

Članek: Prednosti odprtokodnih računalniških programov in storitev za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij (30. januar 2023)

Pripombe na predlog strategije Digitalna Slovenija 2030 v javni razpravi (24. januar 2023)

Dosežki mreže NVO-VID v letu 2022 (10. januar 2023)

Final Report on the Digital Transformation Cluster (the Civil Society Convention on the Future of Europe) (22. marec 2022)

Politike / ukrepi

Predlog dopolnitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A) (1. marec 2023)

Poročilo delavnice “Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju nevladnega sektorja?” (9. december 2022)

Pripombe na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030 v javni razpravi (19. november 2022)

Poročilo: Pravična in suverena digitalna preobrazba z uporabo preverjenih odprtokodnih programov in storitev (30. maj 2022)

Kaj pričakujemo od 15. Vlade RS na področju digitalne preobrazbe? (26. maj 2022)

10 ZAHTEV ZA HUMANO IN DRUŽBENO SPREJEMLJIVO DIGITALNO PREOBRAZBO! (3. november 2021)

Pobude    Refleksije    Analize    Sporočila za javnost

Dogodki / aktivnosti

Vabilo na delavnico “Finančno opismenjevanje starejših – uporaba mobilne banke in mobilne denarnice” (24. marec 2023)

Digitalizacija po meri človeka: predstavitev projekta in spletnega servisa Na-prostem.si (6. december 2022)

Dogodki    Dan VID    Informacijska družba    Knjižnica    Video

Podporno okolje za digitalizacijo nevladnih organizacij

Digitalno središče nevladnih organizacij

Brezplačna usposabljanja in tehnična podpora za uporabo preverjene odprtokodne programske opreme in storitev

Ponudba izobraževanj za krepitev digitalnih veščin v nevladnih organizacijah

Brezplačne e-storitve za lažje poslovanje in učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij

Ponudba programske in strojne opreme za nevladne organizacije

Izobraževanja    IKT oprema    Digitalizacija NVO

Razpisi / projekti

»Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov« (25. januar 2022)

Javni razpisi    Partnerstva    Dobre prakse

Video oddaja 8: IKT v izobraževanju in informacijska pismenost

Osma video oddaja o kakovostnem življenju v informacijski družbi govori o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v izobraževanju in informacijski pismenosti. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij je tudi v izobraževanju prinesel številne novosti, ki se kažejo v praksah poučevanja, vsebini, metodah in procesu evalvacije. Informatizacija šolstva v središče pozornosti postavlja učence. S pomočjo novih tehnologij lahko povečamo njihovo motiviranost in aktivnost, poleg tega pa je izrednega pomena tudi izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev.

Na kakšni stopnji razvoja smo v Sloveniji glede vpeljave IKT v izobraževanje?

Preberi več o Video oddaja 8: IKT v izobraževanju in informacijska pismenost

Video oddaja 7: Crowdsourcing – množično izvajanje

Sedma video oddaja o kakovostnem življenju v informacijski družbi govori o crowdsourcing-u. Gre za vrsto aktivnosti, ki povezuje anonimno množico ljudi pri prostovoljnem reševanju nekega izziva. Na takšen način posamezniki združijo pester nabor znanja, izkušenj, talentov in idej ter dosežejo dolgoročno korist za celotno skupnost. V ospredju je torej ideja, da lahko kolektivna inteligenca doseže več kot individualna.

Preberi več o Video oddaja 7: Crowdsourcing – množično izvajanje

Video oddaja 6: Varnost na spletu

Šesta video oddaja o kakovostnem življenju v informacijski družbi govori o varnosti na spletu. Danes smo zaradi vedno večje vključenosti v virtualni svet tudi bolj izpostavljeni zlorabam, prevaram in drugim oblikam zlonamernega delovanja. Če se ne znamo primerno zaščititi, sta ogrožena tako varstvo kot zaščita podatkov, naše premoženje, osebna integriteta, skratka zasebnost v vseh možnih oblikah. Ranljive skupine so predvsem ljudje v finančni stiski, otroci iz socialno ogroženih skupin ter mladi v stiski. Izvedeli boste tudi, katere so najbolj pogoste oblike spletnih zlorab.

Preberi več o Video oddaja 6: Varnost na spletu

Video oddaja 5: Volitve prek interneta (e-volitve)

Peta video oddaja o kakovostnem življenju v informacijski družbi govori o družbenih in tehnoloških vidikih vzpostavljanja volitev prek interneta (e-volitev). E-glasovanje, glasovanje s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, je ena od zanimivih političnih in javnih tem. Elektronske, e-volitve, se lahko izvajajo od blizu, kar pomeni, da volilci svoj glas oddajo s pomočjo elektronske naprave na klasičnem volišču, v primeru e-volitev na daljavo oz. internetnih; i-volitev, pa volilci glasujejo preko interneta. Večina informacijsko razvitih držav i-volitev še nima, nekatere pa so zaradi številnih težav svoje pilotske projekte uvajanja celo ukinile. O možnosti uvedbe e-volitev se v Sloveniji govori že od leta 2003. Estonija je prva država na svetu, ki od leta 2007 svojim državljankam in državljanom omogoča oddajo glasu prek interneta na lokalnih, parlamentarnih in evropskih volitvah.

Preberi več o Video oddaja 5: Volitve prek interneta (e-volitve)

Video oddaja 4: Splet in družbena orodja za e-participacijo mladih

Oddaja Splet in družbena orodja za e-participacijo mladih je del cikla video oddaj na temo informacijske družbe, s katerimi želimo v Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo na razumljiv in zanimiv način informirati, ozaveščati javnost o aktualnih izzivih in problemih na področju digitalne družbe, ki so neposredno povezani z vsakdanjim življenjem ljudi.

Produkcija: PiNA

Video oddaja 3: Nevtralnost interneta

Vabljeni k ogledu tretje informativne video oddaje na področju informacijske družbe, ki izpostavljajo in osvetljujejo različne vidike, področja in izzive kakovostnega življenja v digitalni družbi. V oddajah sodelujejo strokovnjaki, predstavniki institucij in nevladnih organizacij. Predstavljeni so tudi primeri dobrih praks.


Preberi več o Video oddaja 3: Nevtralnost interneta